تعرفه خود را انتخاب کنید:

در عرض چند دقیقه VPS خود را در صربستان دریافت می کنید.
 • VPS Start (RS)

  از $4.04 ماهانه
  سفارش دهید
  • CPU 1x Xeon E5 (min. 400Mhz)
   RAM 512Mb
   SSD 10Gb
   1x IPv4, 1x IPv6
 • VPS Lite (RS)

  از $8.08 ماهانه
  سفارش دهید
  • CPU 1x Xeon E5 (min. 800Mhz)
   RAM 768Mb
   SSD 15Gb
   1x IPv4, 1x IPv6
 • VPS Econom (RS)

  از $16.17 ماهانه
  سفارش دهید
  • CPU 1x Xeon E5 (min. 1500Mhz)
   RAM 1Gb
   SSD 30Gb
   1x IPv4, 1x IPv6
 • VPS Optima (RS)

  از $26.94 ماهانه
  سفارش دهید
  • CPU 2x Xeon E5 (min. 2х1500Mhz)
   RAM 2Gb
   SSD 60Gb
   1x IPv4, 1x IPv6
 • VPS Business (RS)

  از $67.36 ماهانه
  سفارش دهید
  • CPU 2x Xeon E5 (min. 2х2500Mhz)
   RAM 4Gb
   SSD 100Gb
   1x IPv4, 1x IPv6
 • VPS Business+ (RS)

  از $94.30 ماهانه
  سفارش دهید
  • CPU 4x Xeon E5 (min. 4х2000Mhz)
   RAM 8Gb
   SSD 250Gb
   1x IPv4, 1x IPv6
 • VPS Ultra (RS)

  از $188.60 ماهانه
  سفارش دهید
  • CPU 6x Xeon E5 (6х2500Mhz)
   RAM 16Gb
   SSD 500Gb
   1x IPv4, 1x IPv6

Powered by WHMCompleteSolution