How to change rDNS/PTR record?

To change rDNS/PTR records you need to log in to your account then select menu Services->IP addresses

  • 0 Корисниците го најдоа ова како корисно
Дали Ви помогна овој одговор?